Domov pro seniory Kociánka
Domov pro seniory Kociánka
Domov pro seniory Kociánka

Domov pro seniory Kociánka, příspěvková organizace se sídlem v Brně, Kociánka 1/8 ( dále jen DS Kociánka ) se při své činnosti řídí obecně platnými zákonnými normami a předpisy, zejména pak zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a dále Zřizovací listinou schválenou zřizovatelem - Statutárním městem Brnem.
Statutární město Brno finančně podporuje příspěvkovou organizaci Domov pro seniory Kociánka a je jejím zřizovatelem.
Více zde
virtuální prohlídka
Projděte si zařízení interaktivně:
Virtuální prohlídka
 
ico_1-(2).png
Jak požádat o přijetí:
Domov pro seniory
 
ico_2.png
Jak požádat o přijetí:
Domov se zvláštním režimem
 

Aktuality Kociánka

ZÁKAZ NÁVŠTĚV
19. 02. 2018
DLE DOPORUČENÍ KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE BUDE OD 20.2.2018 DO ODVOLÁNÍ V DOMOVĚ PRO SENIORY KOCIÁNKA ZÁKAZ NÁVŠTĚV!!

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

 
Celý článek
Všechny aktuality

Aktuality Štefánikova

Všechny aktuality

Akce Štefánikova

Všechny události