Domov pro seniory Kociánka
Domov pro seniory Kociánka
Domov pro seniory Kociánka

Aktuality Kociánka

Výlet do Jižních Čech - Třeboň a okolí
24. 08. 2016
Ve dnech 22. 8. - 23. 8. 2016 proběhl výlet klientek Domova pro seniory Kociánka.
Celý článek
Všechny aktuality

Aktuality Štefánikova

Všechny aktuality

Akce Štefánikova

Všechny události

Domov pro seniory Kociánka

Domov pro seniory Kociánka, příspěvková organizace se sídlem v Brně, Kociánka 1/8 ( dále jen DS Kociánka ) se při své činnosti řídí obecně platnými zákonnými normami a předpisy, zejména pak zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a dále Zřizovací listinou schválenou zřizovatelem - Statutárním městem Brnem.

Statutární město Brno finančně podporuje příspěvkovou organizaci Domov pro seniory Kociánka a je jejím zřizovatelem.
 
Více zde
Domov pro seniory
Jak požádat o přijetí:
Domov pro seniory
Domov se zvláštním režimem
Jak požádat o přijetí:
Domov se zvláštním režimem