Jak požádat o přijetí do odlehčovací služby

Zájemce o sociální službu nebo jiná osoba si vyzvedne žádost u sociálních pracovníků na adrese našeho zařízení: Domov pro seniory Kociánka, příspěvková organizace, Kociánka 1/8, 612 00 Brno nebo žádost získá z webových stránek organizace v sekci formuláře.