Důležité odkazy:

Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky
www.apsscr.cz

Česká alzheimerovská společnost, o. p. s.
www.alzheimer.cz