Úhrady za služby

 

Úhrada za poskytnuté služby a pobyt - Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem

Úhrada platná od 1. 1. 2023:
 

Výše úhrady za ubytování a stravu stanovená na jeden kalendářní den je 515 Kč.

  • ubytování ve výši 280 Kč denně
  • stravování ve výši 235 Kč denně
 
Úhrada za poskytovanou sociální službu za 1 kalendářní měsíc je: 15 666 Kč.
 

V souladu s ustanovením §73 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách musí uživateli po úhradě za ubytování a stravování zůstat minimálně 15% z jeho příjmů.
 
Je důležité zdůraznit, že za poskytovanou sociální službu dále náleží ze zákona poskytovateli příspěvek na péči v aktuální přiznané výši uživateli a to ode dne, kdy vznikl uživateli nárok na jeho výplatu a byly mu poskytovány sociální služby poskytovatelem.
 

Úhrada za poskytnuté služby a pobyt - Odlehčovací služba

Výše úhrady za ubytování a stravu stanovená na jeden kalendářní den je 515 Kč.

  • ubytování ve výši 280 Kč denně
  • stravování ve výši 235 Kč denně

Výše úhrad za poskytované služby se řídí aktuálně platným ceníkem úkonů.

Ceník úkonů