Úhrady za služby

Úhrada za poskytnuté služby a pobyt platná od 1. 1. 2019:
  • ubytování ve výši 210 Kč denně
  • stravování ve výši 170 Kč denně

Výše úhrady za ubytování a stravu stanovená na jeden kalendářní den je 380 Kč.
 
Výše úhrady za ubytování a stravu stanovená dle počtu dnů v měsíci.

 
 Úhrada za poskytovanou sociální službu za 1 kalendářní měsíc je: 11.590,.
 

V souladu s ustanovením §73 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách musí uživateli po úhradě za ubytování a stravování zůstat minimálně 15% z jeho příjmů.
 
Je důležité zdůraznit, že za poskytovanou sociální službu dále náleží ze zákona poskytovateli příspěvek na péči v aktuální přiznané výši uživateli a to ode dne, kdy vznikl uživateli nárok na jeho výplatu a byly mu poskytovány sociální služby poskytovatelem.