Aktuality odloučené pracoviště

Babí léto a dědský den
29. 08. 2022
To je název minifestivalu třetího věku, akce pro seniory, která nám mile zpříjemnila předposlední srpnovou neděli a kterou již tradičně pořádá MČ Brno-střed v parku Lužánky. Vyrazili jsme krátce po obědě směr Lužánky. Cestu pěšky z domova na Štefánikové již máme nacvičenou. První zastávka byla hned u Střediska volného času, kde na plácku za budovou bylo zřízeno petanquové hřiště. Milé dámy se nás ujaly, vysvětlily pravidla a nacvičily s námi základy hry. To nám přišlo velmi vhod, neboť se chystáme zařadit tento seniorský sport do našich aktivit. Dále jsme postupovali po vytýčené trase napříč parkem. Další naše zastávka byla u stanu Univerzity třetího věku Masarykovy univerzity. Zde jsme si vyzkoušely pár kvízů a to velmi úspěšně. Odměnou nám byly upomínkové předměty v podobě propisek, bločků, knížek a také sladká odměna. Další stánek byl především pro šikovné dámy. Zde děvčata z centra volného času Botanka pomáhala s výrobou drobných výrobků z pedigu, korálků a drátků. Mezitím, co dámy tvořily, pánové se účastnili u stánku Městské policie Brno testu znalosti bezpečnosti. A to už byla na dohled kavárna Ponava, zde bylo posezení a improvizované podium kde již hrála k tanci i poslechu kapela Dixie Pipes. Doplnili jsme tekutiny a vyčkávali na klaunské vystoupení. To bylo  milé a velice nás pobavilo, jen nás stále rozptylovala vůně grilovaného masa linoucí se z blízkého grilu. Hned po klaunech následovala ochutnávka grilovaného masa a to byla taková hezká tečka za příjemně prožitým odpolednem. Ještě chvíli jsme se unášeli hudebním vystoupením skupiny Meteor z Prahy a pak zlověstná mračna nad našimi hlavami rozhodla o naší cestě domů.
 
Celý článek
Pálení čarodějnic na středisku Štefánikova
06. 05. 2022
Po dvouleté přestávce jsme si letos pálení čarodějnic opravdu užili. Akce na konala ve středu 27. 4. 2022, počasí nám přálo a dovolilo posezení a milé setkání na terase domova. Zazpívali jsme si za doprovodu kytary, pochutnali si na špekáčcích a nakonec trochu pocvičili mozkové závity při zábavných hádankách.
 
Celý článek
Návštěva Mikuláše
09. 12. 2021
V pondělí naše klienty na středisku Štefánikova navštívila malá mikulášská družina. Mikuláš četl ve své moudré knize a spravedlivě hodnotil činnosti klientů. Čert si nikoho neodnesl, naopak, všichni klienti obdrželi malý dárek. Velké poděkování patří i paní Mgr. Zdeňce Dubové a jejímu občanskému spolku Mezigenerace z.s. za perníčky, které našim klientům sama rozdala. Poděkování patří též Cukrárně a perníkárně Pusinka, kde výborné perníčky napekli.
 
Celý článek