Plánované akce

ŘÍJEN
V úterý 2. 10. 2018, 16. 10. 2018, 23. 10. 2018 a 30. 10. 2018 od 9:30 hodin se bude v čítárně domova konat Canisterapie.

Ve středu 10. 10. 2018 od 10 do 17 hodin proběhne v čítárně domova výstava prací klientů.

V pátek 19. 10. 2018 v 10 hodin se bude konat v čítárně domova filmové promítání.

V pátek 26. 10. 2018 od 10 hodin se v čítárně domova uskuteční společenské dopoledne.


ZÁŘÍ
V pátek 14.9.2018 v 10 hodin proběhne v čítárně domova cestovatelské promítání.

Ve středu 19.9. 2018 od 14 hodin se bude v amfiteátru domova konat zahradní slavnost - rozloučení s létem.

V pondělí 24. 9. 2018 od 10 hodin se bude konat hippoterapie s terapeutickým koníkem Emilkem.