Pravidelný aktivizační program

Klienty podporuje v jejich zájmové činnosti. Nabízíme velké množství pravidelných aktivit, kterých se klienti mohou účastnit. Aktivizační program je umístěn na nástěnkách a ve výtahu domova. V případě zájmu doprovodí personál klienty na vybranou aktivitu.

Aktivizační program