Domov pro seniory Kociánka
Domov pro seniory Kociánka
Domov pro seniory Kociánka

12. 8. 2022
V úterý 16. 8. 2022 bude v našem Domově přerušena dodávka el. energie.
Předpokládaná doba přerušení je od 8.30 do 14.30 hod.


Upozornění pro návštěvy a rodinné příslušníky
Pokud pociťujete jakékoli příznaky nachlazení nebo respiračního onemocnění (kašel, rýma, bolest v krku, teplota, bolest v kloubech a svalech…) nebo jste byli v kontaktu s Covid pozitivní osobou odložte návštěvu na dobu po úplném uzdravení.
Při návštěvě doporučujeme použít respirátor a provádět důslednou dezinfekci rukou.
 
Děkujeme Vám za ohleduplnost ke svým blízkým i personálu domova.
 
Navstevy(2).jpgInformace obyvatelům, návštěvníkům a zaměstnancům DS Kociánka
Počínaje měsícem srpnem 2022 je zahájena stavba dětského hospice Dům pro Julii, který bude vybudován v zahradě našeho domova (část zahrady u ulice Trtílkova). Investorem této stavby je Statutární město Brno, které je současně zřizovatelem našeho domova. Omlouváme se tímto našim klientům, zaměstnancům, rodinným příslušníkům i návštěvníkům DS Kociánka za zhoršené podmínky užívání námi poskytované služby, především v podobě hlučnosti a prašnosti při výstavbě. Současně prosíme všechny osoby, aby dbaly zvýšené opatrnosti, bezpečnosti a na staveniště nevstupovaly.
Děkujeme za pochopení a vzájemnou ohleduplnost.
vedení domova
 14. 3. 2022
Vážení rodinní příslušníci,
 
návštěvy probíhají denně od 13:30 do 17:00 hodin.
Na návštěvu není potřeba se rezervovat. Strávený čas s klientem není omezen, kromě výše uvedeného časového rozpětí.
 
 
videohovory.png
Domov pro seniory Kociánka, příspěvková organizace se sídlem v Brně, Kociánka 1/8 ( dále jen DS Kociánka ) se při své činnosti řídí obecně platnými zákonnými normami a předpisy, zejména pak zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a dále Zřizovací listinou schválenou zřizovatelem - Statutárním městem Brnem.
Statutární město Brno finančně podporuje příspěvkovou organizaci Domov pro seniory Kociánka a je jejím zřizovatelem.

 
Více zde
virtuální prohlídka
Projděte si zařízení interaktivně:
Virtuální prohlídka
 
ico_1-(2).png
Jak požádat o přijetí:
Domov pro seniory
ico_1-(2).pngico_2.png

 
Jak požádat o přijetí:
Domov se zvláštním režimem
Jak požádat o přijetí:
Odlehčovací služba

 

Aktuality Kociánka

Upozornění pro návštěvy a rodinné příslušníky
26. 07. 2022
Pokud pociťujete jakékoli příznaky nachlazení nebo respiračního onemocnění (kašel, rýma, bolest v krku, teplota, bolest v kloubech a svalech…) nebo jste byli v kontaktu s Covid pozitivní osobou odložte návštěvu na dobu po úplném uzdravení.
 
Při návštěvě doporučujeme použít respirátor a provádět důslednou dezinfekci rukou.
 
Děkujeme Vám za ohleduplnost ke svým blízkým i personálu domova.
 

 
Celý článek
Všechny aktuality

Aktuality Štefánikova

Pálení čarodějnic na středisku Štefánikova
06. 05. 2022
Po dvouleté přestávce jsme si letos pálení čarodějnic opravdu užili. Akce na konala ve středu 27. 4. 2022, počasí nám přálo a dovolilo posezení a milé setkání na terase domova. Zazpívali jsme si za doprovodu kytary, pochutnali si na špekáčcích a nakonec trochu pocvičili mozkové závity při zábavných hádankách.
 
Celý článek
Návštěva Mikuláše?width=300
Návštěva Mikuláše
09. 12. 2021
Všechny aktuality

Akce Štefánikova

Všechny události