Domov pro seniory Kociánka
Domov pro seniory Kociánka
Domov pro seniory Kociánka

NÁVŠTĚVY JSOU POVOLENY OD 25. 5. 2020

Důrazně žádáme všechny osoby, které na sobě pociťují jakoukoliv známku příznaků, které by mohly souviset s nákazou COVID-19 (respirační potíže, teplota, apod.), aby svoji návštěvu odložily a nerealizovaly.

Preventivní opatření při realizaci návštěvy:
  • při vstupu do areálu se návštěva zapíše do knihy
  • návštěvník používá ochrannou roušku
  • návštěvník si dezinfikuje ruce při vstupu do areálu
  • max. 2 návštěvníci na jednoho uživatele ve stejném čase
  • návštěvy by měly probíhat co nejvíce ve venkovních prostorách DS
  • návštěvník se snaží dodržovat odstup 2 m od ostatních osob s výjimkou rodinných příslušníků

Děkujeme, že dodržujete výše uvedené.


 

Přechod na televizní vysílání DVB-T2

Dne 29. 7. 2020 dojde k definitivnímu vypnutí stávajícího televizního signálu DVB-T.

Po tomto termínu bude možné naladit TV  vysílání pouze na  televizních přijímačích podporujících příjem signálu DVB-T2. Televize, které tuto možnost nemají, je možné doplnit set top boxem.

Dne 17. 6. 2020 dojde v DS Kociánka k doplnění technologie stávající společné antény o zařízení umožňující příjem signálu ve formátu DVB T-2, přičemž současný signál DVB-T bude zachován do 29. 7. 2020, ale klienti si musí svůj televizní přijímač znovu naladit.

 

 

 

logo kometa

Děkujeme hokejové KOMETĚ BRNO za DAROVÁNÍ ochranných roušek našemu Domovu.3 zaměstnanci s rouškou

o-logo-k4(1).jpg

Děkujeme projekční a architektonické kanceláři K4, že darovala našemu domovu finanční prostředky na nákup ochraných pomůcek.

 

 

 

DĚKUJEME ZA POMOC

Děkujeme všem organizacím a dobrovolníkům, kteří nám pro naše klienty a zaměstnance darovali ochranné pomůcky. Vaší pomoci si vážíme.


Domov pro seniory Kociánka, příspěvková organizace se sídlem v Brně, Kociánka 1/8 ( dále jen DS Kociánka ) se při své činnosti řídí obecně platnými zákonnými normami a předpisy, zejména pak zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a dále Zřizovací listinou schválenou zřizovatelem - Statutárním městem Brnem.
Statutární město Brno finančně podporuje příspěvkovou organizaci Domov pro seniory Kociánka a je jejím zřizovatelem.
Více zde
virtuální prohlídka
Projděte si zařízení interaktivně:
Virtuální prohlídka
 
ico_1-(2).png
Jak požádat o přijetí:
Domov pro seniory
 
ico_2.png
Jak požádat o přijetí:
Domov se zvláštním režimem
 

Aktuality Kociánka

Fotografie ze života našeho domova
23. 01. 2020
Navštívil nás fotograf Mgr. Petr Pospíchal a vyfotografoval několik snímků zachycující život v našem domově. 
Celý článek
Všechny aktuality

Aktuality Štefánikova

Všechny aktuality

Akce Štefánikova

Všechny události
DSK