Domov pro seniory Kociánka
Domov pro seniory Kociánka
Domov pro seniory Kociánka

NÁVŠTĚVY OD 21. 9. 2020 ZAKÁZÁNY.

Vážení klienti, rodinní příslušníci, návštěvy klientů,

z důvodu zhoršující se epidemiologické situace v ČR a v souladu s doporučením Bezpečnostní rady Jihomoravského kraje platí od 21. 9. 2020 zákaz návštěv v naší organizaci.
Děkujeme za pochopení a respektování těchto opatření, kterými chráníme především naše klienty a vaše blízké.


 

Vážení rodinní příslušníci,

plně si uvědomujeme závažnost současné situace, a proto přistupujeme k veškerým nařízením, která mají zamezit šíření onemocnění covid-19, s maximální zodpovědností. Jedině tak můžeme chránit životy Vašich příbuzných, ale i zaměstnanců, kteří jim zajišťují nezbytnou pomoc.

Chápeme, že nutné omezení kontaktů Vám znesnadňuje vzájemnou komunikaci, což může přinášet obavy o zdravotní stav Vašich blízkých. Jestliže budete potřebovat jakékoliv informace, obracejte se prosím na vedoucí oddělení:
Odd. 1 – 531 023 126

Odd. 2 - 531 023 119
Odd. 3 - 531 023 120
Odd. 4 - 531 023 131
Odd. 5 - 531 023 129
Odd. 6 - 531 023 121
Odd. 7, 8 – 531 023 124,130
Středisko Štefánikova – 727 947 289
Všeobecný lékař s.r.o. ambulance – 531 023 112, 727 947 299

Ujišťujeme Vás nicméně, že pokud by se u některého klienta prokázala pozitivní nákaza covid-19, budeme Vás sami neprodleně informovat a nemocnému poskytneme veškerou potřebnou péči.

Současně si Vás dovolujeme informovat, že jsme přijali taková organizační a provozní opatření, abychom minimalizovali nebezpečí z vnějšího prostředí a abychom předešli případnému šíření koronaviru v prostorách našeho domova pro seniory.

Prosíme Vás o pochopení a trpělivost. Děkujeme za Vaši důvěru a věříme, že i s Vaší pomocí všezvládneme.
 

videohovory.png

VIDEOHOVORY

Vážené rodiny a přátelé našich klientů,

vzhledem k zákazu návštěv vám umožňujeme spojit se s vašimi blízkými prostřednictvím videohovoru.

Postup, jak této možnosti využít, je v níže uvedených odkazech i v Aktualitách.

Videohovory Kociánka (PDF)
Videohovory Štefánikova (PDF)
Výskyt onemocnění covid-19 v DS Kociánka

V našem zařízení byl potvrzen výskyt onemocnění COVID-19. K dnešnímu dni, má pozitivní test 21 klientů a 8 zaměstnanců, kteří jsou z oddělení zvláštního režimu na Kociánce. Toto oddělení je izolováno, střídají se zde ve dvou směnách určení pracovníci. Zaměstnanci jsou vybaveni OOP (respirátor, empír, návleky, rukavice, štít nebo brýle). Postupujeme v souladu s pokyny Krajské hygienické stanice a jsme s ní v denním kontaktu.
 

Počty nakažených klientů a personálu vycházejí z preventivního testování, které jsme zajistili vlastními silami. Testování Krajskou hygienickou stanicí (KHS) na výše uvedeném oddělení proběhne v pátek (9. 10.).
 

V souladu s doporučením Bezpečnostní rady Jihomoravského kraje a později nařízením Ministerstva zdravotnictví jsou ode dne 21. 9. 2020 zakázány návštěvy. Pro zabezpečení komunikace rodin a přátel našich klientů jsme zakoupili a zprovoznili tablety, aby byly umožněny videohovory. Informace o možnosti využití této služby budou dnes zveřejněny.
 

Informace o zdravotním stavu klientů předají určeným rodinným příslušníkům vedoucí jednotlivých oddělení nebo lékař. V případě, že by u klienta vyšel pozitivní test na covid-19, budeme rodinu neprodleně informovat. 


Aktualizace 11. 10. 2020
Aktualizujeme údaje výskytu viru COVID-19 v našem zařízení. Po pátečním testování Krajskou hygienickou stanicí je počet klientů s pozitivním testem 14, počet zaměstnanců s pozitivním testem 8.

Aktualizace 13. 10. 2020
Aktualizujeme údaje výskytu viru COVID-19 v našem zařízení. Počet klientů s pozitivním testem 14, počet zaměstnanců s pozitivním testem 7.

Aktualizace 23. 10. 2020
Aktualizujeme údaje výskytu viru COVID-19 v našem zařízení. Počet klientů s pozitivním testem 2, počet zaměstnanců s pozitivním testem 3.

 

 

 

logo kometa

Děkujeme hokejové KOMETĚ BRNO za DAROVÁNÍ ochranných roušek našemu Domovu.3 zaměstnanci s rouškou

o-logo-k4(1).jpg

Děkujeme projekční a architektonické kanceláři K4, že darovala našemu domovu finanční prostředky na nákup ochraných pomůcek.

 

 

 

DĚKUJEME ZA POMOC

Děkujeme všem organizacím a dobrovolníkům, kteří nám pro naše klienty a zaměstnance darovali ochranné pomůcky. Vaší pomoci si vážíme.


Domov pro seniory Kociánka, příspěvková organizace se sídlem v Brně, Kociánka 1/8 ( dále jen DS Kociánka ) se při své činnosti řídí obecně platnými zákonnými normami a předpisy, zejména pak zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a dále Zřizovací listinou schválenou zřizovatelem - Statutárním městem Brnem.
Statutární město Brno finančně podporuje příspěvkovou organizaci Domov pro seniory Kociánka a je jejím zřizovatelem.
Více zde
virtuální prohlídka
Projděte si zařízení interaktivně:
Virtuální prohlídka
 
ico_1-(2).png
Jak požádat o přijetí:
Domov pro seniory
 
ico_2.png
Jak požádat o přijetí:
Domov se zvláštním režimem
 

Aktuality Kociánka

Videohovory
23. 10. 2020

Vážené rodiny a přátelé našich klientů,
vzhledem k zákazu návštěv vám umožňujeme spojit se s vašimi blízkými prostřednictvím videohovoru.

Celý článek
Všechny aktuality

Aktuality Štefánikova

Všechny aktuality

Akce Štefánikova

Všechny události
DSK