Domov pro seniory Kociánka
Domov pro seniory Kociánka
Domov pro seniory Kociánka

3. 2. 2023

Informujeme, že od soboty 4. 2. 2023 jsou opět povoleny návštěvy na odd. 4.
Děkujeme


23. 1. 2023
Z důvodu zvýšeného výskytu respiračního onemocnění nejsou povoleny návštěvy na odd. 4. O povolení návštěv budeme informovat.
Děkujeme za pochopení.Upozornění pro návštěvy a rodinné příslušníky

Pokud pociťujete jakékoli příznaky nachlazení nebo respiračního onemocnění (kašel, rýma, bolest v krku, teplota, bolest v kloubech a svalech…) nebo jste byli v kontaktu s Covid pozitivní osobou odložte návštěvu na dobu po úplném uzdravení.
Při návštěvě doporučujeme použít respirátor a provádět důslednou dezinfekci rukou.
 
Děkujeme Vám za ohleduplnost ke svým blízkým i personálu domova.
 
Navstevy(2).jpgInformace obyvatelům, návštěvníkům a zaměstnancům DS Kociánka
Počínaje měsícem srpnem 2022 je zahájena stavba dětského hospice Dům pro Julii, který bude vybudován v zahradě našeho domova (část zahrady u ulice Trtílkova). Investorem této stavby je Statutární město Brno, které je současně zřizovatelem našeho domova. Omlouváme se tímto našim klientům, zaměstnancům, rodinným příslušníkům i návštěvníkům DS Kociánka za zhoršené podmínky užívání námi poskytované služby, především v podobě hlučnosti a prašnosti při výstavbě. Současně prosíme všechny osoby, aby dbaly zvýšené opatrnosti, bezpečnosti a na staveniště nevstupovaly.
Děkujeme za pochopení a vzájemnou ohleduplnost.
vedení domova
 14. 3. 2022
Vážení rodinní příslušníci,
 
návštěvy probíhají denně od 13:30 do 17:00 hodin.
Na návštěvu není potřeba se rezervovat. Strávený čas s klientem není omezen, kromě výše uvedeného časového rozpětí.
 
 
videohovory.png
Domov pro seniory Kociánka, příspěvková organizace se sídlem v Brně, Kociánka 1/8 ( dále jen DS Kociánka ) se při své činnosti řídí obecně platnými zákonnými normami a předpisy, zejména pak zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a dále Zřizovací listinou schválenou zřizovatelem - Statutárním městem Brnem.
Statutární město Brno finančně podporuje příspěvkovou organizaci Domov pro seniory Kociánka a je jejím zřizovatelem.

 
Více zde
virtuální prohlídka
Projděte si zařízení interaktivně:
Virtuální prohlídka
ico_1-(2).png
Jak požádat o přijetí:
Domov pro seniory
ico_1-(2).pngico_2.png

 
Jak požádat o přijetí:
Domov se zvláštním režimem


Jak požádat o přijetí:
Odlehčovací služba
 

Aktuality Kociánka

Návštěvy na odd. 4
03. 02. 2023
Od soboty 4. 2. 2023 jsou opět povoleny návštěvy na odd. 4.
Celý článek
Všechny aktuality

Aktuality Štefánikova

Babí léto a dědský den
29. 08. 2022
To je název minifestivalu třetího věku, akce pro seniory, která nám mile zpříjemnila předposlední srpnovou neděli a kterou již tradičně pořádá MČ Brno-střed v parku Lužánky. Vyrazili jsme krátce po obědě směr Lužánky. Cestu pěšky z domova na Štefánikové již máme nacvičenou. První zastávka byla hned u Střediska volného času, kde na plácku za budovou bylo zřízeno petanquové hřiště. Milé dámy se nás ujaly, vysvětlily pravidla a nacvičily s námi základy hry. To nám přišlo velmi vhod, neboť se chystáme zařadit tento seniorský sport do našich aktivit. Dále jsme postupovali po vytýčené trase napříč parkem. Další naše zastávka byla u stanu Univerzity třetího věku Masarykovy univerzity. Zde jsme si vyzkoušely pár kvízů a to velmi úspěšně. Odměnou nám byly upomínkové předměty v podobě propisek, bločků, knížek a také sladká odměna. Další stánek byl především pro šikovné dámy. Zde děvčata z centra volného času Botanka pomáhala s výrobou drobných výrobků z pedigu, korálků a drátků. Mezitím, co dámy tvořily, pánové se účastnili u stánku Městské policie Brno testu znalosti bezpečnosti. A to už byla na dohled kavárna Ponava, zde bylo posezení a improvizované podium kde již hrála k tanci i poslechu kapela Dixie Pipes. Doplnili jsme tekutiny a vyčkávali na klaunské vystoupení. To bylo  milé a velice nás pobavilo, jen nás stále rozptylovala vůně grilovaného masa linoucí se z blízkého grilu. Hned po klaunech následovala ochutnávka grilovaného masa a to byla taková hezká tečka za příjemně prožitým odpolednem. Ještě chvíli jsme se unášeli hudebním vystoupením skupiny Meteor z Prahy a pak zlověstná mračna nad našimi hlavami rozhodla o naší cestě domů.
 
Celý článek
Všechny aktuality

Akce Štefánikova

Všechny události