Domov pro seniory Kociánka
Domov pro seniory Kociánka
Domov pro seniory Kociánka

8 .6. 2021

Vážení rodinní příslušníci,
 

od 1. 6. 2021 aktualizujeme podmínky pro návštěvy klientů:

Návštěvy budou probíhat v návštěvní dny úterý, středa, čtvrtek, neděle od 13 hodin do 17 hodin.

Na návštěvu nebude potřeba se rezervovat. Strávený čas s klientem nebude omezen, výjma časového rozpětí.

Před návštěvou bude nutné se prokázat jedním z následujících:

  • RT-PCR vyšetření (staré maximálně 7 dnů )
  • POC antigenní test na přítomnost  viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem (starý maximálně 72 hodin),
  • doklad o prodělání onemocnění SARS CoV-2 v posledních 180 dnech před návštěvou,
  • vystavený doklad o provedeném očkování proti onemocnění COVID -19, pokud:
    1. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, nebo
    2. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
    3. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců,
 

Návštěvu bude možné vykonat za použití ochranných pomůcek dýchacích cest a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.

Na návštěvu za klientem mohou přijít max. 2 osoby.
Návštěva s dítětem je možná pouze ve venkovních prostorách zahrady.

 

Ochranné pomůcky bude nutné mít po celou dobu pobytu v areálu Domova pro seniory a to jak ve vnitřních tak i venkovních prostorách  zahrady.

Doporučujeme návštěvu realizovat ve venkovních prostorách.

Před vstupem do areálu na vrátnici vyplníte čestné prohlášení, které si budete moci připravit i předem (viz. odkaz níže). Prosíme o trpělivost  a dodržování rozestupů.

Čestné prohlášení

 
 

NÁVŠTĚVY OD 17.05.2021 A VYCHÁZKY KLIENTŮ

Vážení rodinní příslušníci,
 
od pondělí 17. 05. 2021 je v platnosti nové mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se nemění současné podmínky pro uskutečnění návštěv (viz. níže dle MO MZ ČR a režimového opatření DS Kociánka). Pro naše klienty zajišťujeme i nadále péči pro kvalitní a důstojný život ve stáří. V dubnu 2021 byla dokončena certifikace našeho domova Značkou kvality v sociálních službách a s radostí můžeme sdělit obhájení nejvyššího ocenění (pět hvězd).

Ve dnech 18. a 20. května 2021 bude probíhat očkování klientů a zaměstnanců domova, kteří chtějí a mohou být očkováni.

Vzhledem k příznivému počasí doporučujeme návštěvám pobyt venku (na terase u jídelny, při procházkách v naší zahradě). Umožněny jsou také návštěvy na pokojích u imobilních klientů (návštěvu je nutné si domluvit předem s personálem oddělení). Všichni se velmi těšíme na návrat k běžnému režimu.

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví jsou bez dalšího omezení umožněny vycházky i klientům, kteří nepodstoupili očkování.
  

Vycházky klientů
 

Klientům bude vycházka umožněna za podmínky, že po pěti dnech od ukončení vycházky bude proveden POC antigenní test.

 Klient v průběhu vycházky používá respirátor. 

K bližším informacím ohledně vycházek volejte na oddělení. 

 

Vážení rodinní příslušníci,

plně si uvědomujeme závažnost současné situace, a proto přistupujeme k veškerým nařízením, která mají zamezit šíření onemocnění covid-19, s maximální zodpovědností. Jedině tak můžeme chránit životy Vašich příbuzných, ale i zaměstnanců, kteří jim zajišťují nezbytnou pomoc.

Chápeme, že nutné omezení kontaktů Vám znesnadňuje vzájemnou komunikaci, což může přinášet obavy o zdravotní stav Vašich blízkých. Jestliže budete potřebovat jakékoliv informace, obracejte se prosím na vedoucí oddělení:

Odd. 1 – 531 023 126
Odd. 2 - 531 023 119
Odd. 3 - 531 023 120
Odd. 4 - 531 023 131
Odd. 5 - 531 023 129
Odd. 6 - 531 023 121
Odd. 7 -
531 023 124
Odd. 8 - 531 023 130


Středisko Štefánikova – 727 947 289

Všeobecný lékař s.r.o. ambulance – 531 023 112, 727 947 299

 

Ujišťujeme Vás nicméně, že pokud by se u některého klienta prokázala pozitivní nákaza covid-19, budeme Vás sami neprodleně informovat a nemocnému poskytneme veškerou potřebnou péči.

Současně si Vás dovolujeme informovat, že jsme přijali taková organizační a provozní opatření, abychom minimalizovali nebezpečí z vnějšího prostředí a abychom předešli případnému šíření koronaviru v prostorách našeho domova pro seniory.

Prosíme Vás o pochopení a trpělivost. Děkujeme za Vaši důvěru a věříme, že i s Vaší pomocí všezvládneme.
 

videohovory.png

VIDEOHOVORY

Vážené rodiny a přátelé našich klientů,

vzhledem k zákazu návštěv vám umožňujeme spojit se s vašimi blízkými prostřednictvím videohovoru.

Postup, jak této možnosti využít, je v níže uvedených odkazech i v Aktualitách.

Videohovory Kociánka (PDF)
Videohovory Štefánikova (PDF)Výskyt onemocnění covid-19 v DS Kociánka

V našem zařízení byl potvrzen výskyt onemocnění COVID-19. K dnešnímu dni, má pozitivní test 21 klientů a 8 zaměstnanců, kteří jsou z oddělení zvláštního režimu na Kociánce. Toto oddělení je izolováno, střídají se zde ve dvou směnách určení pracovníci. Zaměstnanci jsou vybaveni OOP (respirátor, empír, návleky, rukavice, štít nebo brýle). Postupujeme v souladu s pokyny Krajské hygienické stanice a jsme s ní v denním kontaktu.
 

Počty nakažených klientů a personálu vycházejí z preventivního testování, které jsme zajistili vlastními silami. Testování Krajskou hygienickou stanicí (KHS) na výše uvedeném oddělení proběhne v pátek (9. 10.).
 

V souladu s doporučením Bezpečnostní rady Jihomoravského kraje a později nařízením Ministerstva zdravotnictví jsou ode dne 21. 9. 2020 zakázány návštěvy. Pro zabezpečení komunikace rodin a přátel našich klientů jsme zakoupili a zprovoznili tablety, aby byly umožněny videohovory. Informace o možnosti využití této služby budou dnes zveřejněny.
 

Informace o zdravotním stavu klientů předají určeným rodinným příslušníkům vedoucí jednotlivých oddělení nebo lékař. V případě, že by u klienta vyšel pozitivní test na covid-19, budeme rodinu neprodleně informovat. 


Aktualizace 11. 10. 2020
Aktualizujeme údaje výskytu viru COVID-19 v našem zařízení. Po pátečním testování Krajskou hygienickou stanicí je počet klientů s pozitivním testem 14, počet zaměstnanců s pozitivním testem 8.

Aktualizace 13. 10. 2020
Aktualizujeme údaje výskytu viru COVID-19 v našem zařízení. Počet klientů s pozitivním testem 14, počet zaměstnanců s pozitivním testem 7.

Aktualizace 23. 10. 2020
Aktualizujeme údaje výskytu viru COVID-19 v našem zařízení. Počet klientů s pozitivním testem 2, počet zaměstnanců s pozitivním testem 3.
 

Domov pro seniory Kociánka, příspěvková organizace se sídlem v Brně, Kociánka 1/8 ( dále jen DS Kociánka ) se při své činnosti řídí obecně platnými zákonnými normami a předpisy, zejména pak zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a dále Zřizovací listinou schválenou zřizovatelem - Statutárním městem Brnem.
Statutární město Brno finančně podporuje příspěvkovou organizaci Domov pro seniory Kociánka a je jejím zřizovatelem.


 
Více zde
virtuální prohlídka
Projděte si zařízení interaktivně:
Virtuální prohlídka
 
ico_1-(2).png
Jak požádat o přijetí:
Domov pro seniory
 
ico_2.png
Jak požádat o přijetí:
Domov se zvláštním režimem
 

Aktuality Kociánka

Vycházka po zahradě
26. 05. 2021
Jsme velice rádi za naši krásnou zahradu, po které se klienti s oblibou prochází. Vždy zavítají na bylinkovou zahrádku, kde rozjímají s vůní bylinek. Mohou si také odpočinout na houpačce s krásným výhledem na Brno.
Celý článek
Všechny aktuality

Aktuality Štefánikova

Všechny aktuality

Akce Štefánikova

Všechny události
DSK