Domov pro seniory Kociánka
Domov pro seniory Kociánka
Domov pro seniory Kociánka

27. 10. 2021
Na základě výsledku mimořádného jednání Vlády ČR se od 1. 11. 2021 zkracuje platnost  antigenních testů na 24 hod. a PCR testů na 3 dny.
 
22. 10. 2021
Od 23. 10. 2021 je povolen vstup do areálu jen dětem starším 12 let, důvodem je aktuální epidemiologická situace. Děkujeme za pochopení.


19. 11. 2021

Vážení rodinní příslušníci,
 

návštěvy probíhají v pondělí, úterý, čtvrtek a sobotu od 13:30 do 17:00 hodin.
V rámci režimových opatření bude mít  kantýna omezený provoz.

Na návštěvu není potřeba se rezervovat. Strávený čas s klientem není omezen, výjma výše uvedeného časového rozpětí.

Před návštěvou je nutné se prokázat jedním z následujících:

  • RT-PCR vyšetření (staré maximálně 3 dny)
  • POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem (starý maximálně 24 hodin), nutné doložit dokladem
  • Doklad o prodělání onemocnění SARS CoV-2 v posledních 180 dnech před návštěvou
  • Očkování, v případě že:
o  od aplikace druhé dávky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní nebo
o  od aplikace dávky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní.
 

Návštěvu je možné vykonat jen za použití ochranných pomůcek dýchacích cest a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.
Ochranné pomůcky je nutné mít po celou dobu pobytu ve vnitřních prostorách Domova pro seniory.

Na návštěvu za klientem mohou přijít max. 2 osoby

 

Před vstupem do areálu na vrátnici vyplníte čestné prohlášení, které si budete moci připravit i předem (viz. odkaz níže). Prosíme o trpělivost  a dodržování rozestupů.

Čestné prohlášení
 

 

 
videohovory.png

 

Domov pro seniory Kociánka, příspěvková organizace se sídlem v Brně, Kociánka 1/8 ( dále jen DS Kociánka ) se při své činnosti řídí obecně platnými zákonnými normami a předpisy, zejména pak zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a dále Zřizovací listinou schválenou zřizovatelem - Statutárním městem Brnem.
Statutární město Brno finančně podporuje příspěvkovou organizaci Domov pro seniory Kociánka a je jejím zřizovatelem.


 
Více zde
virtuální prohlídka
Projděte si zařízení interaktivně:
Virtuální prohlídka
 
ico_1-(2).png
Jak požádat o přijetí:
Domov pro seniory
 
ico_2.png
Jak požádat o přijetí:
Domov se zvláštním režimem
 

Aktuality Kociánka

Dar naší zahrady – Jablka
11. 10. 2021
Dne 6.10.2021 se konala malá dílna, na které se zpracovávala bio jablka z naší zahrady.
Celý článek
Všechny aktuality

Aktuality Štefánikova

Všechny aktuality

Akce Štefánikova

Všechny události
DSK