Domov pro seniory Kociánka
Domov pro seniory Kociánka
Domov pro seniory Kociánka


14. 3. 2022

Vážení rodinní příslušníci,
 

návštěvy probíhají denně od 13:30 do 17:00 hodin.

Na návštěvu není potřeba se rezervovat. Strávený čas s klientem není omezen, kromě výše uvedeného časového rozpětí.

 

 
videohovory.png
Domov pro seniory Kociánka, příspěvková organizace se sídlem v Brně, Kociánka 1/8 ( dále jen DS Kociánka ) se při své činnosti řídí obecně platnými zákonnými normami a předpisy, zejména pak zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a dále Zřizovací listinou schválenou zřizovatelem - Statutárním městem Brnem.
Statutární město Brno finančně podporuje příspěvkovou organizaci Domov pro seniory Kociánka a je jejím zřizovatelem.


 
Více zde
virtuální prohlídka
Projděte si zařízení interaktivně:
Virtuální prohlídka
 
ico_1-(2).png
Jak požádat o přijetí:
Domov pro seniory

ico_1-(2).pngico_2.png

 
Jak požádat o přijetí:
Domov se zvláštním režimem


Jak požádat o přijetí:
Odlehčovací služba

 

Aktuality Kociánka

Hudební vystoupení seniorek z Králova Pole
07. 06. 2022
Dne 31. května 2022 nás po dlouhé době opět navštívily seniorky z Králova Pole s hudebním programem. Zazpívaly našim klientům lidové písně, při kterých si mohli zazpívat i oni. Moc si této spolupráce vážíme a naši klienti se již těší na další návštěvu.
 
Celý článek
Všechny aktuality

Aktuality Štefánikova

Pálení čarodějnic na středisku Štefánikova
06. 05. 2022
Po dvouleté přestávce jsme si letos pálení čarodějnic opravdu užili. Akce na konala ve středu 27. 4. 2022, počasí nám přálo a dovolilo posezení a milé setkání na terase domova. Zazpívali jsme si za doprovodu kytary, pochutnali si na špekáčcích a nakonec trochu pocvičili mozkové závity při zábavných hádankách.
 
Celý článek
Návštěva Mikuláše?width=300
Návštěva Mikuláše
09. 12. 2021
Všechny aktuality

Akce Štefánikova

Všechny události
DSK