Domov pro seniory Kociánka
Domov pro seniory Kociánka
Domov pro seniory Kociánka

 

Upozornění pro návštěvy a rodinné příslušníky

Pokud pociťujete jakékoli příznaky nachlazení nebo respiračního onemocnění (kašel, rýma, bolest v krku, teplota, bolest v kloubech a svalech…) nebo jste byli v kontaktu s Covid pozitivní osobou odložte návštěvu na dobu po úplném uzdravení.
Při návštěvě doporučujeme použít respirátor a provádět důslednou dezinfekci rukou.
 
Děkujeme Vám za ohleduplnost ke svým blízkým i personálu domova.
 
Navstevy(2).jpgInformace obyvatelům, návštěvníkům a zaměstnancům DS Kociánka
Počínaje měsícem srpnem 2022 je zahájena stavba dětského hospice Dům pro Julii, který bude vybudován v zahradě našeho domova (část zahrady u ulice Trtílkova). Investorem této stavby je Statutární město Brno, které je současně zřizovatelem našeho domova. Omlouváme se tímto našim klientům, zaměstnancům, rodinným příslušníkům i návštěvníkům DS Kociánka za zhoršené podmínky užívání námi poskytované služby, především v podobě hlučnosti a prašnosti při výstavbě. Současně prosíme všechny osoby, aby dbaly zvýšené opatrnosti, bezpečnosti a na staveniště nevstupovaly.
Děkujeme za pochopení a vzájemnou ohleduplnost.
vedení domova
 14. 3. 2022
Vážení rodinní příslušníci,
 
návštěvy probíhají denně od 13:30 do 17:00 hodin.
Na návštěvu není potřeba se rezervovat. Strávený čas s klientem není omezen, kromě výše uvedeného časového rozpětí.
 
 
videohovory.png
Domov pro seniory Kociánka, příspěvková organizace se sídlem v Brně, Kociánka 1/8 ( dále jen DS Kociánka ) se při své činnosti řídí obecně platnými zákonnými normami a předpisy, zejména pak zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a dále Zřizovací listinou schválenou zřizovatelem - Statutárním městem Brnem.
Statutární město Brno finančně podporuje příspěvkovou organizaci Domov pro seniory Kociánka a je jejím zřizovatelem.

 
Více zde
virtuální prohlídka
Projděte si zařízení interaktivně:
Virtuální prohlídka
ico_1-(2).png
Jak požádat o přijetí:
Domov pro seniory
ico_1-(2).pngico_2.png

 
Jak požádat o přijetí:
Domov se zvláštním režimem


Jak požádat o přijetí:
Odlehčovací služba
 

Aktuality Kociánka

Společenský ples
24. 03. 2023
Dne 21. února se v našem domově uskutečnil první Společenský ples. Celý ples nám zpříjemnil hudbou pan Pavel Pokorný ze skupiny Synkopy 61. Klienti si celý ples užívali  a někteří si i zatancovali. Na závěr měli zpestření ve formě losované tomboly o ceny. Všem se ples velice líbil a již se těší na další ročník. Pár fotografií přikládáme níže.
 
Celý článek
Všechny aktuality

Aktuality Štefánikova

Babí léto a dědský den
29. 08. 2022
To je název minifestivalu třetího věku, akce pro seniory, která nám mile zpříjemnila předposlední srpnovou neděli a kterou již tradičně pořádá MČ Brno-střed v parku Lužánky. Vyrazili jsme krátce po obědě směr Lužánky. Cestu pěšky z domova na Štefánikové již máme nacvičenou. První zastávka byla hned u Střediska volného času, kde na plácku za budovou bylo zřízeno petanquové hřiště. Milé dámy se nás ujaly, vysvětlily pravidla a nacvičily s námi základy hry. To nám přišlo velmi vhod, neboť se chystáme zařadit tento seniorský sport do našich aktivit. Dále jsme postupovali po vytýčené trase napříč parkem. Další naše zastávka byla u stanu Univerzity třetího věku Masarykovy univerzity. Zde jsme si vyzkoušely pár kvízů a to velmi úspěšně. Odměnou nám byly upomínkové předměty v podobě propisek, bločků, knížek a také sladká odměna. Další stánek byl především pro šikovné dámy. Zde děvčata z centra volného času Botanka pomáhala s výrobou drobných výrobků z pedigu, korálků a drátků. Mezitím, co dámy tvořily, pánové se účastnili u stánku Městské policie Brno testu znalosti bezpečnosti. A to už byla na dohled kavárna Ponava, zde bylo posezení a improvizované podium kde již hrála k tanci i poslechu kapela Dixie Pipes. Doplnili jsme tekutiny a vyčkávali na klaunské vystoupení. To bylo  milé a velice nás pobavilo, jen nás stále rozptylovala vůně grilovaného masa linoucí se z blízkého grilu. Hned po klaunech následovala ochutnávka grilovaného masa a to byla taková hezká tečka za příjemně prožitým odpolednem. Ještě chvíli jsme se unášeli hudebním vystoupením skupiny Meteor z Prahy a pak zlověstná mračna nad našimi hlavami rozhodla o naší cestě domů.
 
Celý článek
Všechny aktuality

Akce Štefánikova

Všechny události