Domov pro seniory Kociánka
Domov pro seniory Kociánka
Domov pro seniory Kociánka

NÁVŠTĚVY OD 21.09.2020 ZAKÁZÁNY

Vážení klienti, rodinní příslušníci, návštěvy klientů,

z důvodu zhoršující se epidemiologické situace v ČR a v souladu s doporučením Bezpečnostní rady Jihomoravského kraje platí od 21.09.2020 zákaz návštěv v naší organizaci. 

Pro dny 19. a 20.09.2020 platí pro návštěvy tato opatření:
  • při vstupu do areálu se návštěva zapíše do knihy,
  • návštěvy jsou možné pouze se zakrytými ústy a nosem rouškou nebo jinou vhodnou ochranou,
  • návštěvy si desinfikují ruce při vstupu do areálu,
  • návštěvy pro jednoho klienta budou umožněny max. 2 dospělým osobám ve stejném čase,
  • návštěvy by měly probíhat co nejvíce ve venkovních prostorách organizace,
  • doporučujeme návštěvám dodržovat bezpečný odstup 2 metry od ostatních osob s výjimkou rodinných příslušníků.

Děkujeme za pochopení a respektování těchto opatření, kterými chráníme především naše klienty a vaše blízké.


 

 

 

logo kometa

Děkujeme hokejové KOMETĚ BRNO za DAROVÁNÍ ochranných roušek našemu Domovu.3 zaměstnanci s rouškou

o-logo-k4(1).jpg

Děkujeme projekční a architektonické kanceláři K4, že darovala našemu domovu finanční prostředky na nákup ochraných pomůcek.

 

 

 

DĚKUJEME ZA POMOC

Děkujeme všem organizacím a dobrovolníkům, kteří nám pro naše klienty a zaměstnance darovali ochranné pomůcky. Vaší pomoci si vážíme.


Domov pro seniory Kociánka, příspěvková organizace se sídlem v Brně, Kociánka 1/8 ( dále jen DS Kociánka ) se při své činnosti řídí obecně platnými zákonnými normami a předpisy, zejména pak zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a dále Zřizovací listinou schválenou zřizovatelem - Statutárním městem Brnem.
Statutární město Brno finančně podporuje příspěvkovou organizaci Domov pro seniory Kociánka a je jejím zřizovatelem.
Více zde
virtuální prohlídka
Projděte si zařízení interaktivně:
Virtuální prohlídka
 
ico_1-(2).png
Jak požádat o přijetí:
Domov pro seniory
 
ico_2.png
Jak požádat o přijetí:
Domov se zvláštním režimem
 

Aktuality Kociánka

Den otevřených dveří 2020
09. 09. 2020
SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, KTERÝ SE KONÁ VE ČTVREK 8. 10. 2020 OD 10 DO 15 HODIN V DOMOVĚ PRO SENIORY KOCIÁNKA.
Celý článek
Všechny aktuality

Aktuality Štefánikova

Všechny aktuality

Akce Štefánikova

Všechny události
DSK