Domov pro seniory Kociánka
Domov pro seniory Kociánka
Domov pro seniory Kociánka

13.4.2021

AKTUALIZACE návštěv

Do odvolání může klienta může navštívit maximálně jedna osoba.

AKTUALIZACE vycházek klientů
 

Klientům bude vycházka umožněna za podmínky, že klient bezprostředně po návratu bude umístěn do oddělených prostor (izolace) a do 72 hod od ukončení vycházky bude proveden první POC antigenní test., který bude zopakován za další 3 až 4 dny. Izolace bude ukončena v případě negativních výsledků obou testů.

Tento postup se nevztahuje na klienty, kteří mají vystavený Certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocněná COVID-19 a od aplikace druhé dávky očkování uplynulo nejméně 14 dní a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19. Klient v průběhu vycházky používá respirátor. 

K bližším informacím ohledně vycházek volejte na oddělení. 

 


23. 3. 2021

Sčítání lidu 2021

Všichni klienti ubytovaní v našem Domově budou sečteni v rámci Sčítání lidu 2021.
Případné dotazy týkající se Sčítání 2021 zodpoví Mgr. Eva Brandejsová na tel. čísle 702 104 429. 

 

02.12.2020

ZMĚNA NÁVŠTĚVNÍCH DNŮ OD 15.02.2021

 

Úterý (rezervace do pondělí 12:00)

Středa  (rezervace do úterý 12:00)
 
Čtvrtek (rezervace do středy 12:00)
 
Neděle (rezervace do pátku 12:00)

 
13:00-17:00
Návštěva je omezena na 45 minut.
Návštěva probíhá v prostorách k tomu určených.

Pokyny k návštěvám
 1. Návštěvu je třeba si rezervovat, a to prostřednictvím on-line formuláře https://ds-kocianka.reenio.cz/ na našich webových stránkách. Rezervace je možná 14 dní předem, od 11 hod. Nebo na telefonním čísle 531 023 147, volejte prosím v pracovní dny od 9.00 do 12.00 hod.
 2. Návštěva probíhá vždy v celou hodinu, prosím, vyčkejte na vrátnici,
  kde si vás vždy deset minut před uskutečněním návštěvy vyzvedne sociální pracovnice a doprovodí vás do prostor, kde budou návštěvy probíhat. Prosíme, nechoďte dříve, vstup nebude umožněn.
 3. Klienta může navštívit maximálně jedna osoba.
 4. K realizaci návštěvy je nutné se prokázat jedním z následujících potvrzení:
 • RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem (starý maximálně 48 hodin),
 • doklad o prodělání onemocnění SARS CoV-2 v posledních 90 dnech před návštěvou,
 • vystavený Certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID -19, pokud od aplikace druhé dávky očkování uplynulo nejméně 14 dní.
 1. Návštěvníci vyplní formulář čestného prohlášení, který bude k dispozici na vrátnici.
 2. Návštěvu je možné vykonat za použití ochranných pomůcek dýchacích cest a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, a ochranných gumových rukavic.
 3. Návštěva je možná 1x týdně pro každého klienta.

Návštěvy ve středisku Štefánikova
probíhají za stejných podmínek, ale návštěvy jsou možné ve všední dny od 13.00 do 17.00, v pondělí a ve středu do 18.00.
Návšěvy lze dohodnout na tel. číslech 727 947 294 nebo 727 947 295. Volejte prosím v pracovní dny od 9.00 do 15.00 hod. Návštěvu je nutné dohodnout nejméně 24 hodin předem.
  

Vážení rodinní příslušníci,

plně si uvědomujeme závažnost současné situace, a proto přistupujeme k veškerým nařízením, která mají zamezit šíření onemocnění covid-19, s maximální zodpovědností. Jedině tak můžeme chránit životy Vašich příbuzných, ale i zaměstnanců, kteří jim zajišťují nezbytnou pomoc.

Chápeme, že nutné omezení kontaktů Vám znesnadňuje vzájemnou komunikaci, což může přinášet obavy o zdravotní stav Vašich blízkých. Jestliže budete potřebovat jakékoliv informace, obracejte se prosím na vedoucí oddělení:

Odd. 1 – 531 023 126

Odd. 2 - 531 023 119
Odd. 3 - 531 023 120
Odd. 4 - 531 023 131
Odd. 5 - 531 023 129
Odd. 6 - 531 023 121
Odd. 7 - 
 531 023 124
Odd. 8 – 531 023 130


Středisko Štefánikova – 727 947 289

Všeobecný lékař s.r.o. ambulance – 531 023 112, 727 947 299

 

Ujišťujeme Vás nicméně, že pokud by se u některého klienta prokázala pozitivní nákaza covid-19, budeme Vás sami neprodleně informovat a nemocnému poskytneme veškerou potřebnou péči.

Současně si Vás dovolujeme informovat, že jsme přijali taková organizační a provozní opatření, abychom minimalizovali nebezpečí z vnějšího prostředí a abychom předešli případnému šíření koronaviru v prostorách našeho domova pro seniory.

Prosíme Vás o pochopení a trpělivost. Děkujeme za Vaši důvěru a věříme, že i s Vaší pomocí všezvládneme.
 

videohovory.png

VIDEOHOVORY

Vážené rodiny a přátelé našich klientů,

vzhledem k zákazu návštěv vám umožňujeme spojit se s vašimi blízkými prostřednictvím videohovoru.

Postup, jak této možnosti využít, je v níže uvedených odkazech i v Aktualitách.

Videohovory Kociánka (PDF)
Videohovory Štefánikova (PDF)Výskyt onemocnění covid-19 v DS Kociánka

V našem zařízení byl potvrzen výskyt onemocnění COVID-19. K dnešnímu dni, má pozitivní test 21 klientů a 8 zaměstnanců, kteří jsou z oddělení zvláštního režimu na Kociánce. Toto oddělení je izolováno, střídají se zde ve dvou směnách určení pracovníci. Zaměstnanci jsou vybaveni OOP (respirátor, empír, návleky, rukavice, štít nebo brýle). Postupujeme v souladu s pokyny Krajské hygienické stanice a jsme s ní v denním kontaktu.
 

Počty nakažených klientů a personálu vycházejí z preventivního testování, které jsme zajistili vlastními silami. Testování Krajskou hygienickou stanicí (KHS) na výše uvedeném oddělení proběhne v pátek (9. 10.).
 

V souladu s doporučením Bezpečnostní rady Jihomoravského kraje a později nařízením Ministerstva zdravotnictví jsou ode dne 21. 9. 2020 zakázány návštěvy. Pro zabezpečení komunikace rodin a přátel našich klientů jsme zakoupili a zprovoznili tablety, aby byly umožněny videohovory. Informace o možnosti využití této služby budou dnes zveřejněny.
 

Informace o zdravotním stavu klientů předají určeným rodinným příslušníkům vedoucí jednotlivých oddělení nebo lékař. V případě, že by u klienta vyšel pozitivní test na covid-19, budeme rodinu neprodleně informovat. 


Aktualizace 11. 10. 2020
Aktualizujeme údaje výskytu viru COVID-19 v našem zařízení. Po pátečním testování Krajskou hygienickou stanicí je počet klientů s pozitivním testem 14, počet zaměstnanců s pozitivním testem 8.

Aktualizace 13. 10. 2020
Aktualizujeme údaje výskytu viru COVID-19 v našem zařízení. Počet klientů s pozitivním testem 14, počet zaměstnanců s pozitivním testem 7.

Aktualizace 23. 10. 2020
Aktualizujeme údaje výskytu viru COVID-19 v našem zařízení. Počet klientů s pozitivním testem 2, počet zaměstnanců s pozitivním testem 3.
 

Domov pro seniory Kociánka, příspěvková organizace se sídlem v Brně, Kociánka 1/8 ( dále jen DS Kociánka ) se při své činnosti řídí obecně platnými zákonnými normami a předpisy, zejména pak zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a dále Zřizovací listinou schválenou zřizovatelem - Statutárním městem Brnem.
Statutární město Brno finančně podporuje příspěvkovou organizaci Domov pro seniory Kociánka a je jejím zřizovatelem.


 
Více zde
virtuální prohlídka
Projděte si zařízení interaktivně:
Virtuální prohlídka
 
ico_1-(2).png
Jak požádat o přijetí:
Domov pro seniory
 
ico_2.png
Jak požádat o přijetí:
Domov se zvláštním režimem
 

Aktuality Kociánka

Videoprojekce hudebního vystoupení divadla Slunečnice
09. 04. 2021
Jsme velice rádi, že po dlouhé době se již můžeme setkávat a mohli jsme našim klientům zprostředkovat videoprojekci hudebního vystoupení Divadla Slunečnice, které nám natočili
Celý článek
Všechny aktuality

Aktuality Štefánikova

Všechny aktuality

Akce Štefánikova

Všechny události
DSK